Ознака: School – Училиште

Улогата на наставникот, стручните соработници, родителот и училиштето во справувањето со агресивните ученици

Улогата на наставникот, стручните соработници, родителот и училиштето во справувањето со агресивните ученици

Улогата на наставникот Наставникот и ученикот долго време во денот поминуваат заедно па затоа наставникот може да даде соодветна констатација за однесувањето на ученикот во училиштето. Покрај образовната компонента, наставникот има голем удел во градењето и воспитувањето на личноста на ученикот. Тоа подразбира поттикнување позитивно однесување и сузбивање на негативното однесување кај ученикот. За да … Continue reading Улогата на наставникот, стручните соработници, родителот и училиштето во справувањето со агресивните ученици

Advertisements
Самопроценка на компетенциите на стручниот соработник – СОЦИОЛОГ

Самопроценка на компетенциите на стручниот соработник – СОЦИОЛОГ

Извршете самопроценка на нивото (степенот) на кое се развиени следните вештини кај вас (изберет 1,2,3 или 4) 1 - Воопшто не е развиена (неопходна е обука) 2 – Делумно е развиена (има потреба од обука) 3 – Добро е развиена (нема потреба од обука) 4– Многу добро е развиена (може да даде поддршка на другите) … Continue reading Самопроценка на компетенциите на стручниот соработник – СОЦИОЛОГ

РАЗВИВАЊЕ КРИТИЧКО МИСЛЕЊЕ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ

РАЗВИВАЊЕ КРИТИЧКО МИСЛЕЊЕ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ

Уште од најмали нозе учениците треба да ги учиме критички да размислуваат, но пред да го сториме тоа, треба да бидеме целосно подготвени како наставници, точно да знаеме што е критичко мислење. Критичкото мислење претставува сложен процес кој резулитра со анализа и вреднување на тврдењата, пронаоѓање логички оправдувања за тврдењата, споредба со други спротивни тврдења, … Continue reading РАЗВИВАЊЕ КРИТИЧКО МИСЛЕЊЕ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ

НЕУСПЕХОТ НЕ ТРЕБА ДА СЕ ОСУДУВА ОД НЕГО ТРЕБА ДА СЕ УЧИ

НЕУСПЕХОТ НЕ ТРЕБА ДА СЕ ОСУДУВА ОД НЕГО ТРЕБА ДА СЕ УЧИ

Се поставува прашањето дали неуспехот може да помогне во учењето на учениците? Одговорот е дека може и тоа во голема мерка доколку успееме учениците да ги научиме да учат на сопствените грешки. Учениците не треба да ги учиме да се плашат од неуспех иако неуспехот предизвикува одредени непријатности и нè поттикнува да се откажеме од … Continue reading НЕУСПЕХОТ НЕ ТРЕБА ДА СЕ ОСУДУВА ОД НЕГО ТРЕБА ДА СЕ УЧИ