Автор: educiranje

50 начини да се преиспиташ како наставник дали се движиш во вистинска насока

50 начини да се преиспиташ како наставник дали се движиш во вистинска насока

Зреењето и растењето на наставникот е процес, првенствено предизвик за самиот него, излегување од безбедната зона и справување со предизвиците да се биде добар во она што се работи. Доколку наставникот сака да биде ценет и успешен во она што работи: Треба да научи еден светски јазик и добро да се служи со истиот. Да … Continue reading 50 начини да се преиспиташ како наставник дали се движиш во вистинска насока

Advertisements
60 Ways To Help Students Think For Themselves

60 Ways To Help Students Think For Themselves

“I help at school” worksheet - Lifes skills Let them watch their predictions play out Let them form theories, and immediately test and revise those theories based on observation Give them the right collaboration with the right “mind” at the right time Allow them to read with choice–without guidelines or external pressure Let them play … Continue reading 60 Ways To Help Students Think For Themselves

10 Surprising Things Banned in Schools Today

10 Surprising Things Banned in Schools Today

While there are many things banned in schools worldwide that should rightly be restricted, many feel that schools are taking regulations too far these days and banning things that can help kids build relationships, have fun, learn, and understand how to function in the real world. They may just have a point. As you read … Continue reading 10 Surprising Things Banned in Schools Today

Како проверката на домашните задачи да биде во функција на реализација на воведниот дел од часот?

Како проверката на домашните задачи да биде во функција на реализација на воведниот дел од часот?

Многу често се случува во секојдневната наставна практика наставниот час да започне со проверка и преглед на домашната задача. Наставникот може да практикува кога ја задава домашната задача таа да биде функционално поврзана со наставните содржини кои ќе се изучуваат на следните часови (да има спиралност) и тогаш истата да ја прегледа и провери со … Continue reading Како проверката на домашните задачи да биде во функција на реализација на воведниот дел од часот?