Педагошки речник (Аб-, Ав-)

Абецеда – утврден редослед на гласови и букви на некој јазик, посебно редоследот на буквите во латинското писмо. Абецедарка – старо име за букварот, добиено од зборот абецеда. Абитуриент – ученик од средно училиште или гимназија кој е пред полагање испит на зрелост или завршен испит, односно кој го положил испитот и со тоа го завршил школувањето во … Продолжи со читање Педагошки речник (Аб-, Ав-)

Advertisements

Воспитни детерминанти

Во однос на воспитните детерминанти кои имаат битна улога во обликувањето, насочувањето и управувањето со воспитанието во една земја може да се наведат: општественото уредување во земјата, научно-технолошкиот развој на општеството, општествено-економскиот развој, степенот на културна развиеност и развиеноста на педагогијата. За секоја од наведените детерминанти ќе бидат кажани по неколку збора бидејќи истите имаат … Продолжи со читање Воспитни детерминанти

8 Superheroes of the Education World That Exist in Every School

You might be a fan of Marvel’s Avengers or the DC Universe, or both… but did you know there’s another group of superheroes that band together for a glorious purpose? That’s right, in the booming metropolis of Educationville, a band of superheroes has come together to make sure each and every child has a well-balanced … Продолжи со читање 8 Superheroes of the Education World That Exist in Every School

Why People Who Marry Teachers End Up The Happiest

Teachers may want to consider adding their job description to their dating profile. Pearson, the educational publishing group, surveyed studentsthis link opens in a new tab about what qualities they look for in a good teacher—and the results are awfully similar to what traits people want in a life partner. Teachers (well, good ones anyway) … Продолжи со читање Why People Who Marry Teachers End Up The Happiest

8 Ways Dating Is a Lot Like Teaching

Dating and teaching have more in common than you might think. When you’re in the classroom, you’re not just teaching. You have to be resourceful, quick on your feet, interesting, entertaining, supportive, firm but fair, a life coach, a stand-up comedian, a friend and mentor, and more. Dating can be similarly chaotic—and it’s not always … Продолжи со читање 8 Ways Dating Is a Lot Like Teaching

38 Surprising Facts About Pi

Pi is the most studied number in mathematics. And that is for a good reason. The number pi is an integral part of many incredible creations including the Pyramids of Giza. Yes, that’s right. Growth Mindset - And I'm the leader - Habits Posters Here are 36 facts you will love about pi. The symbol … Продолжи со читање 38 Surprising Facts About Pi

ПОПУЛАРЕН НАСТАВНИК

Уникатен карактер – Да се биде свој во однесувањето, на сопствен начин да ја реализирате наставата, а истовремено да го поттикнете интересот и љубопиноста на учениците; да не се наметнувате над учениците, да создадете коректен однос и лесен начин на комуникација, но сепакт во тие односи да се знае местото на наставникот и местото на … Продолжи со читање ПОПУЛАРЕН НАСТАВНИК