Дали како држава во однос на воспитно-образовната дејност потфрливме уште во почетокот на деведесеттите?!

Образовната стратегија на една земја треба да ја трасира визијата за нејзината иднина и да игра водечка улога во реализацијата на таа визија преку креирање на една сеопфатна и прифатлива мисија. Дали ние како држава потфрливме во оваа насока уште пред 30 години?! Добар дел од европските земји […]