Author Archives

educiranje

10 Факти зошто е среќен оној кој ќе заврши во брак со наставничка/наставник

(забавен текст) Да се биде наставник не е само професија, тоа е начин на живеење. Наставниците како личности не се себични, тоа прави да бидат сакани во средината која ги опкружува. Работатa со различни карактери доведува тие да можат да ги оценат луѓето многу подобро за разлика од […]

Блумова таксономија – когнитивно подрачје

СТЕПЕН ТИПИЧНИ ГЛАГОЛИ ПОЗНАВАЊЕ Учениците знаат да репродуцираат или препознаат дадена информација, идеја, концепти и принципи во облик сличен на оној во кој ги учеле   опишува, идентификува, дефинира, препознава, набројува, означува, именува, поврзува, репродуцира, повторува, одбира, истакнува, наведува, искажува, памти РАЗБИРАЊЕ Учениците разбираат и можат да интерпретираат […]