НАСТАВНИКОТ ДА БИДЕ ИНСПИРАЦИЈА ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Покрај тоа што како наставник ќе бидете креативен и посветен, треба да бидете инспиративен и да им помогнете на учениците на кои им предавате преку ваш личен пример да ја откријат, прифатат и јакнат нивната креативна страна.  1 Модел за кретивност Наставникот доколку сака неговите ученици да бидат […]

Платите на македонските просветни работници се на дното, во споредба со земјите од регионот

Македонските просветни работници од претшколската возраст, основните и средните училишта, заостануваа зад нивните колеги од регионот во однос на големината на просечните плати. Недамнешните протести во Србија укажуваат на тоа дека и покрај тоа што српските просветни работници имаат поголема плата, од платата на национално ниво, сепак се […]

Како да дојде до израз креативноста на наставникот?

Кога наставникот поседува креативност во себе истата треба максимално да ја валоризира. Жално е истата да тлее неискористена во него. Следуваат неколку насоки како истата да дојде до израз и да се искористи. 1 Фокусирање на сопствените ангажмани и потреби преку искористување на креативноста Обично оние од опкружувањето […]