Видувања и размислувања на нашите наставници за актуелните состојби во нашето образование

Последниве 2-3 децении во воспитно-образовните кулоари сѐ поинтензивни се дискусиите дека нешто не е како што треба со нашето образование. Рака на срце состојбата не е многу подобра и во нашето непосредно опкружување, но сепак секој си го гледа и се грижи првенствено за сопствениот двор. Работите нема […]

A Teacher Wears the Same Dress for 100 Days in a Row to Show a Way to Stop Consumerism Once and For All

So you open the door of your closet, take a long sad look inside, and think, “Ugh, I have nothing to wear again.” Well, this must be a real headache. But the biggest issue here is that there are endless piles of clothes that you’ve worn once or twice. Some reports say that consumers purchased 60% more clothing in 2014 compared to 2000, […]