Author Archives

educiranje

15 Смешни и невобичаени работи кои родителите им ги кажале на наставниците

Издвоивме 15 најсмешни и најневобичаени работи кои им биле кажани од страна на родителите на наставниците: “Моето дете е алергично на млеко, кажете им на другите деца во училиште да не носат млечни производи за ужинка”. “Прифатете ме за пријател на фејсбук за да можам да ве прашувам […]

Од наставник приправник до наставник експерт

Изведувањето на наставниот процес претстваува еден од најсложените интелектуални и емоционални процеси во заедницата, а учењето е целоживотен процес. Никој не е роден со дарба да знае како да подучува. Успешното учење почнува со добри совети и насочувања.             Со цел подучувањето да биде во најголема мерка насочено […]